Vad händer i Dörbysalen

  • Varannan tisdag (jämna veckor) kl. 18.30-20.30; Tango praktika
  • Tangokurs med Nico Bottega (från Argentina); en helg i oktober
  • Milonga, samma helg i oktober
  • Parcivalteater spelar Blå Kanarie;
    • lördag 29 oktober kl. 19.00
    • fredag 4 november kl. 19.00