Vad händer i Dörbysalen

 • Varannan tisdag (jämna veckor) kl. 18.30-20.30; Tango praktika
 • Tangokurs med Nico från Argentina; helgen 16-17 oktober
 • Parcivalteater spelar Tumult i Trollvärlden;
  • lördag 30 oktober kl. 16
  • onsdag 3 november kl. 15
  • fredag 5 november kl. 17
 • Kortkurs; Dansa hem i kroppen;
  • start lördag 18 september
  • lördag 9 oktober och 6 november