Vad händer i Dörbysalen

  • Varje måndag kl. 17.30-19.30 Teaterimprovisation
  • Varje torsdag (jämna veckor) kl. 18.00-20.30; Tango dans
  • Två gånger/termin: Tangokurs med Nico Bottega (från Argentina)
  • Två gånger/termin: Milonga, Tango dansfest
  • Parcivalteater övar och spelar